.: Co se děje

Chystá se...


Stalo se...

22.8.2011- Sella Garda 2011-Sella GARDA 2011 – Cortina d´ Ampezzo

.:Návštěvní kniha

Příspěvky


Vilém: even-keeled

Bratislav: Forward

Paris: schemas

Luisa: Implementation

Archiv

Přidat zprávu


Vaše jméno

Příspěvěk

.:Odkazy

animalbikers

Aktuality

02.09.2011 - Ahoj v??em, A je to tady. Mrkn?te na www.cube.eu, kde m???ete vid?t t??eba V???? nov??, budouc? bike, ale hlavn? pozor je tu sout??: Kdo jako prvn? uhodne p??esn? m?sto, kde se nach??zej? cyklist? na stran? 54 (kdo bude p??esn?j???, ten dostane v??hru). V?t?zov? a Ceny budou p??ed??ny p??i Sella bike prom?t??n? 15.10.2011 v pros­tor??ch Radničn?ho skl?pku. O co se Hraje? 1.M?sto Brzdov?? kotouč Air cutter Aligator 160 mm (Pozor v p???pad?, ?e vyhraje Pepa Novotn??, tak jej nedostane a rovnou se posouv?? k dal???m cen??m ?? on v? proč:-)) 2.M?sto čern?? termoplastov?? ko???k Pakli + l??hev 0,7 l 3.Nejlep??? MTB du??e s Auto, nebo Galuskov??m ventilkem. Odpov?di pos?lejte na info (at) sella-bike.cz Sella prezident

02.07.2011 - V leto??n?m roce tu m??me 2 nov? alternativy pro Va??e nov?? kola. Prvn? je MRX co? je česk?? značka, kter?? vych??z? z individualizace stavby (jako SPYDER), ov??em novinkou je d?ky tomu, ?e r??my nab?z? v 6 barevn??ch odst?nech, tak je v??robn? proces značn? krat??? a od objedn??vky za t??den si berete nov? kolo k je?d?n?. 2 značka je LEADER FOX. Tuto značku v??ichni zn??te, tak?e v?te:-)

01.01.2011 - Tak v??s tu v?t??m v dal???m roce. Mkrn?te na kr??tk?? koment???? novoročn? vyj??ďky. Nebudu si tu d??vat hlavu do opr??tky, jako v lo??sk?m roce, ?e ka?d?? t??den bude aktualita, ale slibuji, ?e budou p??ib??vat rychlej???m tempem ne? vloni.

17.11.2010 - Topograf Sella-bike Ivo Huaway po???dil popis 7. Sella vyj??ďky, tak si na n? klikn?te, kde je odkaz na mapu včetn? profilu a dal???ch informac?.

17.11.2010 - Pro v??echny, kdo m??te r??di It??lii v?ce ne? je zdr??vo m??m dobr? zpr??vy. Nov? budete moci zakoupit na SELLE ??pičkov? produkty značek SALICE, KasK, Gaerne, Rudy Project a mnoho dal???ho. Dal??? dobrou zpr??vou je, ?e st??le pokračuje v??prodej kol značky CUBE 2010. Tak?e chcete-li super cenu, m??te nyn? nejlep??? čas.

09.09.2010 - V??em, kdo se ji? nem???ete dočkat model?? 2011, koukn?te na www.cube.eu, kde si m???ete detailn? prohl?dnout modely 2011. Co n??s ček??? Tak v prv? ??ad? Shimano 3*10, p??epracovan? Alu i Karbon r??my a osv?dčen? koncepce odpru?en?. Design se op?t posunul v????e, ke ??kod? včem, kdo koupil Cube 2010, viď Ivo:-)

09.09.2010 - Bab? l?to je??t? nezačalo a bikov? v??prodeje jsou v pln?m proudu. O co se jedn??? Tak napč?klad CUBE zlev??uje leto??n? produkci o cca 15%, stejn? tak Pells a Felt. O dostupnosti jednotliv??ch model?? si pi??te na info (at) sella-bike.cz.

15.08.2010 - A je to tady bl??? se pomalu podzim a ten je jako v?dy ve znamen? SLEV kol. Do konce tohoto t??dne V??m vyv?s?m OPRAVDU ZAJ?MAV?? slevov? cen?ky kol značel CUBE, PELL´S a mo?n?? i FELT. vydr?te, a nebo volejte/mailujte:-)

15.08.2010 - S relativn? velk??m zpo?d?n?m pos?l??m fotky ze 4. – kv?tnov? vyj??ďky po ?esk?m st??edoho???. Koukn?te na n? SEM

15.08.2010 - Po del??? odmlce se zvovu oz?vaj? tepy srdce na Sella-bike. Mrkn?te SEM na nov? fotky zaj?mav??ch kol, kter?? nov? sedlaj? Sella bike??i.

29.05.2010 - p??em????l?te o celop?ru a nev?te, jestli jeto to prav? pro v??s? P??ijeďte se nakazit. Nab?z?me zku??ebn? svezen? na CUBE AMS PRO – XC Full, velikost 20".

29.05.2010 - Omlouv??m se za dlouhou nečinnost na webu. Snad se to zlep???:-). NOV? SLU??BA: chcete v?d?t, kolik v???? Va??e kolo, p??ijeďte si jej zv???it do Sella bike.

18.04.2010 - ZDE jsou fotky z prvn? vyj??ďky 2010 na ???p.

18.04.2010 - Fotky z 2.SELLA vyj??ďky jsou ZDE . Pros?m ostatn? fotografy, aby poslali sv? fotky na info (at) sella-bike.cz – v pln?m rozli??en?. D?ky

16.03.2010 - do prvn? vyj??ďky v leto??n?m roce zb??v?? ji? pouze 11 dn?!!! Jarn? počas? je ji? zaji??t?no a den za dnem se bl???, „vyd?r???j Pianj?r“…

Starší aktuality