.: Co se děje

Chystá se...


Stalo se...

22.8.2011- Sella Garda 2011-Sella GARDA 2011 – Cortina d´ Ampezzo

.:Návštěvní kniha

Příspěvky


haloooo: haloooo

xcxc: xcxc

1937: undefined

1945: Markets

Archiv

Přidat zprávu


Vaše jméno

Příspěvěk

.:Odkazy

animalbikers

Akce

12.5.2007- Sella vyj??ďka 2-Sella vyj??ďka ?? Brdy: 12.5.2007 Bikers: Martin Talpa Ivo Proch??zka Venca Musil Jirka Vlas??k ?? nov? Pracovn? n??zev akce : ?? Lov fotky m?s?ce??. V sobotu 12.5. se konala druh?? SELLA vyj??ďka, kter?? n??s tentokr??t zavedla do brdsk??ch les?? a h??j??, pobl?? Prahy. Vzhledem k term?nov?mu kompromisu jsme se se??li 4, p??ičem? Jirka Vlas??k nov?. Profil trat? m??te Tady 1 , Tady 2 a Tady3 , bohu?el ve t??ech kroc?ch, nebo?? Jirka se se sportestrem teprve uč?, bohud?k ?e jej m?l:-). Start byl na v??jezdu ??J?lovi??t??? ze silnice Praha ?? Strakonice (za cukr??kem prvn? sjezd), kde po cca. 50 metrech je parkov??n? u zahradnictv?. Zde n??s v?tala mračna na obloze a sem tam padaj?c? d?????. Po p??ekontrolov??n? bajk?? jsme vyjeli cca. v 10:00. Prvn? ??sek byl lehk??, posuďte sami ?? Sjezd do J?lovi??t? a d??le po silnici sm?rem na V??enory a to v??e po silnici. Tam Ivo ´Huawej´ nasadil tempo cca. 45km/h a jeliko? byl velitel trat?, tak n??m nezbylo, ne? jej n??sledovat, nebo?? nikdo z n??s cestu neznal. Pravda mezi ??častn?ky kolovala verze trasy po stop??ch ´brdsk?ho maratonu´ Zde ale obr??zek z obrazovky versus realita n??m nedal jinou mo?nost ne? n??sledovat chrta Iva. Po silnici to celkem ??lo, obzvl??????, kdy? vykazovala kles??n? cca. 3–5%, ale po asi po 1 km jsme n??hle zahnuli doleva na červenou značku, kter?? prot?n?? kolmo silnici. Po červen? značce jsme se ji? dostali na cestu maratonu a ??sek a? do ?ernolic byl pom?rn? t??k??, nebo?? nikdo nepoč?tal se silou v?tru, kter?? byl p???činou mnoho popadan??ch stromu p??es cestu, co? m?lo v houpav?m ter?nu za n??sledek mnoho ??lapav??ch ??sek??, tak?e jsme po minul? zku??enosti byli r??di, ?e s n??mi nejede Jirka ´KillBill´ K??nsk??, kter?? by zase remcal, ?e nep??ijel kv??li chozen?, n??br? kv??li kolu. Dobr? bylo, ?e ani druh?? vyj??ďka nezbo??ila tradici ´MHD´ a hned od prvn?ch kilometr?? jsme často stav?li za ??čelem hled??n? spr??vn?ho sm?ru. B?hem prvn?ho ??seku jsme od Mark?ty (prezidentova ?ena) dostali echo, ?e na Nakl???ov? neskutečn? pr???. Tou dobou n??s pol?valo pouze slunko, tak?e hur?? d??le. B?hem prvn?ch cca. 7 km se na zemi objevil Martin (p??ičem? p??dy ROZHODN? nem?ly ambice na ´fotka m?s?ce´). Po p??ekon??n? prvn?ho celkem technick?ho ter?nu jsme se bl??ili k m?stu, na map? nazvan?m ´Na rovin??ch´ kde Jirka pronesl n?co ve smyslu ??Hele tam je bufet??. V tu dobu jako m??vnut?m proutku začalo poprch??vat, a? pr??elo jako z konve. Najednou m?l ka?d?? n??pad: čas, pol?vka, mo?n?? i kanč? gul????. V tu dobu dorazil nakl???ovsk?? p???val vody. Pr??elo dlouho, čaje i s tatrankami byly d??vno sn?deny (Jirko je??t? se mus?me vyrovnat), a my tam sed?li a chladli. N?koho napadaly my??lenky, jako koho vyslat pro odvoz, co? po cca. 15 km nebylo moc povzbudiv?, do čeho? je??t? Jirka prohazoval zku??enosti s bratrancem, kter?? na ?umav? b?hem de??t? hl??sal ?e vid? konec fronty, a? pr??elo je??t? 3 dny:-). Na??t?st? po cca. hodin? p??estalo pr??et a my se pomalu vydali d??l vst???c na??? trase. V poč??tku jsem obzvl????t? j?? jel pomalu, nebo?? jsem mor??ln? nedos??hl stavu ?? jedu na pras??ka a neust??le jsem se sna?il jet pomalu, z čeho? velitel trasy mo?n?? trochu kvetl, ale po p??r kalu??ch, praskl?m dr??tu v p??edn?m kole, rozbit? podsedlov? bra??n? mi to v???n? ji? bylo jedno (jenom p?chnout jsem necht?l). V jednom ??seku kdy byl Ivo op?t, jak bylo jeho zvykem, ujet??, jsme kecali s Jirkou a Venca n??s n??sledoval. ??e??ili jsme n?co ve smyslu ´makroekonomick??ch model?? situace v ?R v liber??ln?m pojet?´ a okem pozoruji, ?e Jirka m?n? svou vertik??ln? pozici a? do horizont??ln? s ???asn??m ??mlask?? do bl??ta ZDE . To v??m bylo srandy a jsem r??d, ?e se tomu sm??l i Jirka, i kdy? m?l ??eči, ?e vyreklamuje pl????t?:-). dojeli jsme a? na Sto?ec (cca 20km). Na Sto?ci jsme odbočili na modrou sm?r Dob????? po lesn?ch ??t?rkovk??ch a asfaltk??ch, hlavn? sm?rem dol??. Po 3,5km jsme opustili modrou a hur?? do zelen?. Asi 100m po t?, co se zelen?? odd?l? od modr?, jsme zahli doprava na lesn? cestu. Na k??i?ovatce ´T´ po cca 2km doprava. Na dal??? k??i?ovatce po necel?m kilometru, kde se sb?h?? 5 lesn?ch cest, doleva a pokračovat po????d rovn? (p??es silnici), a? jsme chytli ?lutou. Po ?lut? nahoru na h??eben na červenou. Pak n??sledoval n??dhern?? sjezd?k, v kter?m jsme ztratili ´červenou´ a dojeli tak na silnici 114 (Hostomice – Dob?????). Po silnici jsme se vydali dol??, sm?r ob?d do Mal?ho Chlumce. Bodr?? p??n n??m ale ´poradil´ a?? jedem do Velk?ho Chlumce, tam ?e je v serpent??n? fakt dobr?? restaurace a tam ?e si d??me. To jsme si dali. Restauraci na??li, nicm?n? v n? neva??ili:-(. Tak?e z Velk?ho Chlumce po pol??ačce p??e kopec ?iberna do Hostomic do hostince U Frajer?? (uprost??ed n??m?st? vlevo). Byli jsme tam jak bukvice, posuďte sami: 3× v??var, 3× pivo a jedna limča a 4× ??pln? stejn?? kapsa, kter?? byla polita b?l??m cosi, co? se n??sledn? uk??zalo jako dobr?? uzem??ovač na kopcovit?m ter?nu. Od hostince po vydatn?m ob?d? zp?t po silnici na h??eben na červenou (v??jezd zvl??dl nejl?pe Martin, ale Ivo nedal svou ´sd?lenou´ k???i zadarmo). Po červen? jsme se takovou m?rn? hopavou obklikou dostali zp?t na Sto?ec, kde jsme vzali za vd?k modr? – doleva. Po cca 1km doprava na asfaltku (kop?ruje vrstevnice) a po n? se a? se natref? na lesn? cestu od b??val?ho vojensk?ho prostoru do Haloun. Po cest? sjet do Haloun, kde se na zač??tku Haloun zahne doprava na modrou. Po modr? (??vodn? stoup??n? je technicky trochu n??ročn?, lze se tomu vynout p??ejet?m na lesn? cestu, kter?? vede pobl??) a? na silnici ??evnice – Mn???ek pod Brdy (Ivo p???e:??sjezd od Jez?rka dol?? je lah??dka, necht?l bych to ??lapat nahoru??). Jak ale m???ete vid?t , ne??lo mu to ani dol?? a zase vyhr??l fotku m?s?ce:-). I kdy? Jirka se vehementn? sna?il kontrovat . Po zji??t?n?, ?e Ivo je v po????dku hur?? po silnici, kousek p??ejet a zahnout doprava na modrou. Dr?et se lesn? cesty (modr?? velice z??hy uh??b?? na lesn? p???inu doprava), kter?? se po cca 3km s modrou op?t setk??v??. Z modr? sjet doleva na červenou a po n? a? do ?ernolic. V ?ernolic?ch po silnic pokračovat p??es V??enory do J?lovi??t?. Takhle to vypad?? jednodu??e, co? tak? bylo ?e Zde . Tak?e v??em d?ky a v červnu ahoj martin